Bilgi Güvenliği Politikası

 

  1. Amaç Eslem İş Elbiseleri olarak, müşteri bilgileri, ticari sırlar ve diğer hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak için bilgi güvenliği politikaları ve süreçleri belirlemeyi taahhüt ederiz. Bu politika, bilgi güvenliği hedeflerini belirlemek, uygun önlemleri almak ve çalışanların ve iş ortaklarının bilgi güvenliği ile ilgili sorumluluklarını tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

  2. Kapsam Bu politika, Eslem İş Elbiseleri firmasında üretilen, işlenen, saklanan ve paylaşılan tüm bilgileri kapsar. Bu, elektronik, yazılı, sözlü veya diğer herhangi bir formatta bulunan bilgileri içerir. Politika, tüm çalışanları, yöneticileri, stajyerleri ve iş ortaklarını kapsar.

  3. Sorumluluklar a. Yöneticiler, bilgi güvenliği politikalarının ve prosedürlerinin uygun şekilde uygulanmasını sağlamak ve çalışanların bilgi güvenliğiyle ilgili eğitim ve farkındalık seviyelerini artırmakla sorumludur. b. Çalışanlar, bilgi güvenliği politikalarına uymak ve bilgileri yetkisiz erişime, kayıplara, hırsızlığa veya hasara karşı korumakla sorumludur. c. İş ortakları, Eslem İş Elbiseleri’nin bilgilerini kullanırken ve işlerini gerçekleştirirken uygun güvenlik önlemlerini almakla sorumludur.

  4. Bilgi Güvenliği Önlemleri a. Yetkilendirme ve Erişim Kontrolü: Her kullanıcı için uygun erişim düzeyleri belirlenmeli ve bilgilere sadece gereksinimi olan kişiler erişebilmelidir. b. Şifreleme: Hassas bilgiler, şifreleme teknolojileri kullanılarak korunmalıdır. c. Veri Yedekleme: Veriler düzenli olarak yedeklenmeli ve yedekler güvenli bir şekilde saklanmalıdır. d. Fiziksel Güvenlik: Fiziksel erişimi kontrol altında tutmak için uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır. e. Ağ Güvenliği: Ağ güvenlik duvarları, güvenli ağ protokolleri ve güvenlik yazılımları gibi önlemler alınmalıdır. f. Çalışan Eğitimi: Tüm çalışanlar, bilgi güvenliği politikaları ve en iyi uygulamalar konusunda düzen

li olarak eğitilmelidir.

  1. İhlallerin Bildirilmesi Tüm çalışanlar, şüpheli bir bilgi güvenliği ihlali fark ettiklerinde bunu hemen bilgi güvenliği sorumlularına bildirmelidir. İhlaller, etkin bir şekilde soruşturulacak ve gerekli düzeltici eylemler alınacaktır.

  2. Politika Gözden Geçirme Bu bilgi güvenliği politikası periyodik olarak gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.